OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se řídí zákony ČR

SPOLEČNOST  viz. Kontakt

Název: Kantor Robert
Sídlo: Hanusíkova 814 Kojetín 75201
IČO: 47983469
DIČ: CZ6602162083

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz hotových jídel a potravinářského zboží do obydlených částí měst a blízkého okolí.

PRODUKTY

Fotografie nabízených výrobků jsou pouze ilustrační. Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa. Nápoje a přílohy se rozvážejí pouze s pizzou nebo hlavním jídlem. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky neprodáváme osobám mladším osmnácti let.

DORUČENÍ OBJEDNÁVEK

Cílem je doručení objednaných produktů a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.),může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nenese Provozovatel zodpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu. Hmotnost veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu. Objednávku doručujeme ke vchodovým dveřím. Cena dopravného, minimálně 19,-Kč, se může lišit v závislosti na vzdálenosti či časové náročnosti dojezdu od provozovny na adresu doručení. O ceně dopravného a době doručení je zákazník předem informován na webu v záhlaví košíku. Zákazník má možnost osobního vyzvednutí objednávky na provozovně zdarma.

OTEVÍRACÍ DOBA A ROZVOZ

Jednotlivé provozovny společnosti Chachar catering, s.r.o. mají různé otevírací doby, které mohou být změněny. Telefonické objednávky se přijímají 15 minut před začátkem otevírací doby a  maximálně do 15-ti minut před stanoveným časem ukončení provozu. On-line objednávky se přijímají pouze v otevírací době a to maximálně do 30-ti minut před stanoveným časem ukončení provozu.

Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit individuální výši minimální objednávky (nápoje a přílohy nevozíme samostatně) a právo nerozvážet do některých oblastí. O minimální výši objednávky je zákazník předem informován v záhlaví košíku, při nesplnění této podmínky nebude objednávka systémem akceptována.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner), kartou online (Visa, Mastercard) nebo platební kartou čí stravenkovou kartou (Sodexo) přímo u kurýra při doručení objednávky. Popřípadě přes smluvní partnery. Chacharova pizza si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Zákazníkům doporučujeme ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Kurýři z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti. Prosíme tedy, abyste v případě platby bankovkou 1000,- Kč a vyšší uváděli tuto skutečnost do poznámky, případně o tom provozovnu informovali telefonicky.  Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně obalů a DPH.

REKLAMACE

Doporučujeme na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně kontaktovat provozovnu, která objednávku doručila. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna zboží. Nové zboží bude dodáno v co nejkratším termínu. Zboží lze reklamovat pouze v den, kdy bylo zakoupeno. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel. Vaše reakce na kvalitu služeb, názory, nápady, obecné dotazy, nabídky spolupráce či žádosti o zaměstnání můžete  zasílat na email : administrativa@chachar.cz 

Zákazník má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu, tou třetí stranou je Česká obchodní inspekce. www.coi.cz

 

AKCE, SPECIÁLNÍ NABÍDKY, SLEVY

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady, zejména při objednání prostřednictvím smluvních partnerů.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Z hlediska nabízeného sortimentu služeb není možné od smlouvy odstoupit bez souhlasu provozovny. V případě, že zákazník brání úmyslně či neúmyslně převzetí zboží (nebere telefon, chybně zadá kontaktní údaje), nepřevezme a neuhradí zboží  a nekontaktuje provozovnu v časovém limitu pro doručení stanoveném provozovnou, provozovna má právo takovouto objednávku stornovat  a požadovat její úhradu.

OCHRANNÁ ZNÁMKA & COPYRIGHT

Logo Chacharova pizza, Pepinova pizza, Kašpárkova pizza, Pizza pro Tebe, Maníkova pizza, Paňárova pizza, Ogarova pizza, Mechováčkova pizza a Parťákova pizza ® je registrovanou ochrannou známkou a je ve výhradním vlastnictví společnosti Chachar catering,s.r.o. a je chráněno vlastnickým a autorským právem.